1200 zł
Started on January 23, 2022

Warsztaty PCC

(Prolonged CASUALTY Care)

PFC w WIR SOF MED CENTER

" Nie ma PFC bez TCCC " CUF, TFC i działanie w CCP, przemieszczenie do "safe house", wielogodzinna opieka nad rannymi PFC – H.I.T.M.A.N "sick call" i ewakuacja do wyższego szczebla pomocy medycznej.tak oto prezentuje się materiał z naszych ostatnich warsztatów PFC. Było dużo nowej wiedzy, mało snu i ogrom "dobrej medycyny"zapraszamy do wspólnej nauki WIR I SIKOR WIR SOF MED CENTER

Publiée par W.I.R SOF MED Center sur Mercredi 2 mai 2018


Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla zorganizowanych grup

WHAT: Prolonged Field Care - 72h of continuous training, which aims to prepare and expose participants to medical situations that deviate from the classic time norms planned during the planning process.

WHY: Small elements, special forces operating in remote areas, face a new challenge on the modern battlefield, which is the so-called "TYRANY OF DISTANCE", and the lack of dedicated means of medical evacuation.

The workshop is intended for all those who want to learn good medicine at an advanced level.

Program warsztatów obejmuje sesje teoretyczno – praktyczne w trakcie których uczestnicy będą zmuszeni spędzić z poszkodowanymi urazowymi i medycznymi w środowisku własnej „bezpiecznej lokalizacji” wiele godzin nieustannego działania.

The training program includes

 • Planning special operations for medical coverage.
 • "10 PFC key capabilities".
 • Preparation of "Safe House" for conducting advanced medical assistance,
 • "Sick Call" - medical assistance to medical patients.
 • Initial, rapid and detailed patient assessment.
 • M. A. R. C. H. P. A. W. S
 • R. A. V. I. N. E.
 • H. I. T. M. A. N.
 • Limb and junctional tourniquets.
 • Stopping massive haemorrhage from wound packing.
 • Techniques to stop bleeding from the head and mesentery.
 • Airway management- “Airway ladder",
 • CRIC surgical airway.
 • Respirations
 • Ventilation - BVM and a respirator.
 • „Burping”
 • Hypothermia prevention.
 • Head injuries.
 • Hypovolemic shock, fluid resuscitation for shock and burn patients.
 • Resuscytacja wstrząsu: hipowolemicznego, dystrybucyjnego, obturacyjnego, kardiogennego, zapalenia ogólnoustrojowego.
 • Whole blood transfusion.
 • Catheterization and monitoring of diuresis - COCA.
 • IV / IO access.
 • Battlefield pharmacology.
 • Battlefield diagnostics: stethoscope, pulse oximeter, blood pressure monitor, capnometer, thermometer, cardiomonitor, E-FAST, labs.
 • Fracture fixation: improvised splints, Sam-Splint splints and KTD splints.
 • Monitoring of the injured - 're-assessment loop'.
 • Documentation (TCCC card, PFC card).
 • Telemedicine.
 • "9-line Medevac request / MIST".
 • Patient referral

and many other issues.

en_USEN
mudanya escort alanya escort mavavgat escort aksu escort muratpaşa escort