Rozpoczyna się czerwiec 10, 2023

KURS K9 TCCC/ TECC 700 PLN

(Tactical Combat Casualty Care/ Tactical Emergency Casualty Care dla psów)


To trwające 2 dni, 16 godzin, szkolenie udzielania pomocy przedweterynaryjnej psom w warunkach cywilnych i taktycznych. Szkolenie powinna ukończyć każda osoba będąca opiekunem psa.
Po zakończonym szkoleniu kursanci otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.
Program kursu oparty jest na wytycznych K9 TCCC/ TECC oraz skonsultowany z lekarzami weterynarii.

Cele kursu K9 TCCC:
 •  Przedstawienie opiekunom psów podstawowych informacji na temat najlepszych praktyk w zakresie utrzymania psa w zdrowiu i dobrej kondycji
 • Przedstawienie opiekunowi schematu profilaktycznego badania psa oraz schematu postępowania z poszkodowanym psem w środowisku cywilnym i taktycznym
 • Przeszkolenie opiekunów psów w zakresie udzielania pomocy przedweterynaryjnej psu w stanach nagłych w miejscu zdarzenia i w drodze do lekarza weterynarii
Kurs jest dedykowany dla:
 • Wszystkich, którzy chcą się nauczyć udzielać pomocy psom
 • Przewodników, opiekunów i hodowców psów towarzyszących i/ lub służbowych
 • Pracowników schronisk i fundacji opiekujących się psami
 • Medyków jednostek, w których służą psy
Kurs jest dedykowany dla:

Każdy blok teoretyczny kończymy zajęciami praktycznymi z omawianego tematu

  • Pies- rys historyczny
  • Podstawy prawne opieki nad zwierzętami
  • Profilaktyczne badania i zabiegi
  • Niezbędne zabiegi pielęgnacyjne
  • Zoonozy
  • Bezpieczeństwo „obsługi” psa
  • Charakterystyka budowy anatomicznej psa
  • Prawidłowe parametry życiowe psów
  • Zmodyfikowana skala AVPU psa
  • Ogólne badanie psa:
   uszy, oczy, błony śluzowe i węzły chłonne, drogi oddechowe, skóra i sierść, kończyny, odbyt i genitalia, jama brzuszna, kondycja i postawa, nastrój i samopoczucie psa
  • Objawy chorobowe
  • RKO
  • Udar cieplny i odwodnienie
  • Skręt i rozszerzenie żołądka
  • Ciała obce
  • Reakcje alergiczne
  • Zatrucia
  • Obowiązki przewodnika i medyka
  • Urazy psów pracujących
  • Strefy udzielania pomocy
  • MARCH vs M3⁄4ARCH3
  • Priorytety działań
  • Poziomy pomocy
  • Ocena miejsca zdarzenia
  • Ocena wstępna
  • M- przywołanie, kaganiec, masywne krwotoki, sedacja do badania
   (kończyny, ogon, miejsca przejściowe, krezka jelitowa, krwotoki wewnętrzne)
  • A- drogi oddechowe
   („drabina dróg oddechowych”, sposoby udrażniania, ciała obce)
  • R- oddychanie
   (fizjologia i patofizjologia oddychania, sposoby zabezpieczania ran klatki piersiowej)
  • C- krążenie
   (diagnoza i fazy wstrząsu hipowolemicznego )
  • H- hipotermia, hipertermia, urazy głowy
   (objawy, sposoby zapobiegania)
  • PAWS- leki przeciwbólowe, antybiotyki, zasady opatrywania ran i oparzeń, stabilizacja złamań
  • Dokumentacja i ewakuacja
  • Wyposażenie i apteczka przewodnika psa
pl_PLPL
mudanya escort alanya escort mavavgat escort aksu escort muratpaşa escort