Rozpoczyna się lipiec 16, 2024

KURS K9 TCCC/ TECC 800 PLN

(Tactical Combat Casualty Care/ Tactical Emergency Casualty Care dla psów)


To trwające 2 dni, 16 godzin, szkolenie udzielania pomocy przedweterynaryjnej psom w warunkach cywilnych i taktycznych. Szkolenie powinna ukończyć każda osoba będąca opiekunem psa.
Po zakończonym szkoleniu kursanci otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.
Program kursu oparty jest na wytycznych K9 TCCC/ TECC oraz skonsultowany z lekarzami weterynarii.

Cele kursu K9 TCCC:
 •  Przedstawienie opiekunom psów podstawowych informacji na temat najlepszych praktyk w zakresie utrzymania psa w zdrowiu i dobrej kondycji.
 • Przedstawienie opiekunowi schematu profilaktycznego badania psa oraz schematu postępowania z poszkodowanym psem w środowisku cywilnym i taktycznym.
 • Przeszkolenie opiekunów psów w zakresie udzielania pomocy przedweterynaryjnej psu w stanach nagłych w miejscu zdarzenia i w drodze do lekarza weterynarii.
Kurs jest dedykowany dla:
 • Wszystkich, którzy chcą się nauczyć udzielać pomocy psom.
 • Przewodników, opiekunów i hodowców psów towarzyszących i/ lub służbowych.
 • Pracowników schronisk i fundacji opiekujących się psami.
 • Medyków jednostek wojskowych, pododdziałów Policji lub innych formacji w których służą psy służbowe.

Każdy blok teoretyczny kończymy zajęciami praktycznymi z omawianego tematu.

  • Pies- rys historyczny.
  • Podstawy prawne opieki nad zwierzętami.
  • Profilaktyczne badania i zabiegi.
  • Niezbędne zabiegi pielęgnacyjne.
  • Zoonozy.
  • Bezpieczeństwo „obsługi” psa.
  • Charakterystyka budowy anatomicznej psa.
  • Prawidłowe parametry życiowe psów.
  • Zmodyfikowana skala AVPU psa.
  • Ogólne badanie psa:
   uszy, oczy, błony śluzowe i węzły chłonne, drogi oddechowe, skóra i sierść, kończyny, odbyt i genitalia, jama brzuszna, kondycja oraz postawa, nastrój i samopoczucie psa.
  • Objawy chorobowe.
  • RKO.
  • Udar cieplny i odwodnienie.
  • Skręt i rozszerzenie żołądka.
  • Ciała obce.
  • Reakcje alergiczne.
  • Zatrucia.
  • Obowiązki przewodnika i medyka.
  • Urazy psów pracujących.
  • Strefy udzielania pomocy.
  • MARCH vs M3⁄4ARCH3.
  • Priorytety działań.
  • Poziomy pomocy.
  • Ocena miejsca zdarzenia.
  • Ocena wstępna.
  • M- przywołanie, kaganiec, masywne krwotoki, sedacja do badania
   (kończyny, ogon, miejsca przejściowe, krezka jelitowa, krwotoki wewnętrzne)
  • A- drogi oddechowe
   („drabina dróg oddechowych”, sposoby udrażniania, ciała obce)
  • R- oddychanie
   (fizjologia i patofizjologia oddychania, sposoby zabezpieczania ran klatki piersiowej)
  • C- krążenie
   (diagnoza i fazy wstrząsu hipowolemicznego ).
  • H- hipotermia, hipertermia, urazy głowy
   (objawy, sposoby zapobiegania).
  • PAWS- leki przeciwbólowe, antybiotyki, zasady opatrywania ran i oparzeń, stabilizacja złamań.
  • Dokumentacja i ewakuacja.
  • Wyposażenie i apteczka przewodnika psa.
pl_PLPL
mudanya escort alanya escort mavavgat escort aksu escort muratpaşa escort