1300 zł
Rozpoczyna się Grudzień 9, 2019

Kurs CTM – Combat Trauma Management

To zaawansowany kurs medycyny pola walki. Pierwotnie został stworzony tylko dla operatorów- medyków sił specjalnych. Nasza firma daje możliwość uczestniczenia w tym kursie cywilnym ratownikom, ratownikom medycznym oraz osobom z dużą wiedzą medyczną.

Program szkolenia obejmuje postępowanie z poszkodowanym na polu walki w sytuacji przedłużającej się ewakuacji medycznej.
Kurs trwa 5 dni, 50 godzin zajęć, w tym zajęcia przeprowadzane w warunkach ograniczonej widoczności z limitowaną możliwością używania światła widzialnego (latarki). Szkolenie CTM jest bardzo wymagające, gdzie uczestnicy codziennie zaliczają egzaminy pisemne i praktyczne.

Tematyka kursu obejmuje wykłady oraz scenariusze taktyczne, które miały miejsce w rejonach działań wojennych w Afryce, Iraku, Syrii oraz Afganistanie.

Program szkolenia obejmuje:

 • M.A.R.C.H. P.A.W.S
 • Szybkie przypomnienie podstaw TCCC.
 • Badanie urazowe- wstępne, szybkie oraz szczegółowe.
 •  „Security Halt”- działanie w czasie krótkich przystanków taktycznych.
 • Masywne krwotoki, opaski uciskowe na kończyny, opaski na aortę brzuszną i pnie naczyń.
 • Tamowanie masywnych krwotoków z miejsc przejściowych „wound packing”.
 • Techniki tamowania krwotoków z głowy oraz krezki jelitowej.
 • „Drabina dróg oddechowych”, techniki bezprzyrządowe i przyrządowe.
 • CRIC chirurgiczne udrażnianie dróg oddechowych.
 • Wentylacja z wykorzystaniem worka samorozprężalnego.
 • Oddech, patofizjologia oddechu oraz sposoby zabezpieczania stanów zagrożenia życia w warunkach polowych.
 • Torakocenteza z wykorzystaniem igły
 • Drenaż jamy opłucnowej.
 • Prewencja hipotermii.
 • Urazy głowy.
 • Wstrząs hipowolemiczny.
 • Oparzenia.
 • Dostęp dożylny i doszpikowy.
 • Farmakologia pola walki.
 • Diagnostyka pola walki: stetoskop, pulsoksymetr, ciśnieniomierz, kapnometr, termometr.
 • Opieka nad poszkodowanym przy przedłużającej się ewakuacji.
 • Unieruchamianie złamań: szyny improwizowane, szyny Sam- splint oraz KTD.
 • Monitorowanie poszkodowanego.
 • Dokumentacja.
 • Wezwanie środków ewakuacji medycznej „9- line medevac request / MIST”.
 • Przekazanie pacjenta
pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL